In Nederland wordt de wet- en regelgeving continu aangepast. Als bedrijf zit je middenin de maatschappij en moet je je aan de wet- en regelgeving houden. Een compliance wetgeving is erg belangrijk. De wetten stellen eisen waaraan een bedrijf moet voldoen. Doordat de wetten regelmatig wijzigen en er steeds meer druk achter staat wordt het steeds lastiger voor bedrijven om bij te blijven. Een compliance wetgeving betekent dat een bedrijf functioneert in overeenstemming met de wet- en regelgeving in Nederland. Dit is een belangrijk ding en ieder bedrijf moet dit doen. Wat valt er onder compliance wetgeving en hoe blijft een bedrijf compliance?

De wetten

De wetten waaraan een bedrijf zich moet houden hangen af van de sector waarin het bedrijf actief is. De compliance wetgeving verschilt soms per organisatie of bedrijf in verschillende sectoren. De arbowet, Wet Bescherming Persoonsgegevens en IFRS vallen onder andere ook onder de wetten en regels voor de compliance.  Voor bedrijven is het onder andere belangrijk om zich te houden aan de compliance wetgeving in belang van de veiligheid en gezondheid van de werknemers. Ook wil je als bedrijf geen risico’s riskeren door er vanaf te wijken.

Arbowet

De arbowet is een hele belangrijke wet in Nederland. Het bevat wetten en regels die gaan over gezondheid, welzijn en veiligheid rondom het werk. Dit kan inhouden dat de bureaustoelen goed afgesteld moeten staan of dat de machines aan de veiligheidsnormen voldoen. Bedrijven, werknemers, maar ook de overheid moet zich aan deze wetten en regels houden. Voor bepaalde sectoren wijken de regels dus af en verschillen ze.

Hoe blijft een bedrijf compliance wetgeving?

Om als bedrijf in overeenstemming te blijven met de wet- en regelgeving kan lastig zijn. De wetten worden namelijk regelmatig aangepast en er komen nieuwe bij. Om up-to-date te blijven met de nieuwste wet- en regelgeving kan gebruik worden gemaakt van een compliance tool. Dit programma geeft een handig inzicht over onder andere de arbowet, milieu en veiligheid wet- en regelgeving. De gegevens van het bedrijf zijn opgenomen in het register. De tool legt vast hoe de naleving van de wettelijke verplichtingen worden nageleefd binnen het bedrijf. Door dit op orde te houden en te controleren, kan aangetoond worden dat het bedrijf compliance wetgeving is. Dit doet het management, zo blijft alles ge-update. Met de handige compliant tool blijft het bedrijf:

  • Aantoonbaar compliance wetgeving
  • In controle over taken
  • Voldoen aan de eisen van de wetten
  • Op de hoogte van wijzigingen
  • Een snel inzicht krijgen

Er zitten dus vele voordelen aan. De tool wordt voornamelijk gebruikt door grote bedrijven. Het is een online wetboek voor bedrijven, waarmee het risico verminderd wordt voor bedrijven. Er kan in een hoog tempo op een overzichtelijk scherm laten zien worden wat de status is van de wet- en regelgeving binnen een bedrijf. Door gebruik te maken van de tool kan het bedrijf zich vooral richten op hun dagelijkse werkzaamheden en hun klanten. Een belangrijke reden om een compliance wetgeving tool aan te schaffen. Dit kan bij meerdere bedrijven die makkelijk te vinden zijn op het internet.